Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Logen Tomelilla nr 631

2023-04-22

Logemöte i Kverrestad och föredrag om Alunbruket

Tillbaka till meny 2023

Artikel i Ystad Allehanda

Några bilder från kvällen

Ordförande Carola Örnhed välkomnar Agneta och Bo Västerstjärna som medlemmar i logen. De kommer båda från nedlagda Logen Skåne nr 570

Så blev ytterligare två medlemmar (Agneta och Bo) från nedlagda Skånelogen officiellt intagna i Logen Tomelilla.
CM Roger Larsson, Agneta Västerstjärna, O Carola Örnhed, Bo Västerstjärna, CMA Lisa Larsson

God vegetarisk Smörgåstårta

Bordsmärkning. Med rätt uttal så gick det att förstå innebörden

Agneta Västerstjärna

Förklaring till bordsmärkningen.

Gert Lagerstedt berättade om Alunbruket

Syskonen lyssnar på det intressanta föredraget

Kallelsen