Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Logen Tomelilla nr 631

Kontakt

På denna sida finns kontaktuppgifter och en karta till logelokalen

Medlemskap kan sökas av person som är över 14 år och som:

För kontakt med Logens kontaktperson, tryck här (e-post)

Ordförande: Carola Örnhed

För kontakt med webmaster Bo Västerstjärna, använd formuläret nedan

Möteslokalen är Kverrestads Bygdegård som ligger cirka 2 km söder om Lunnarps Pågatågsstation.
Adress enligt kallelsen: Kverrestadsvägen, 273 94 Tomelilla.
Adress enligt Google: Norra Kverrestad 1316, 273 94 Tomelilla.