Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Logen Tomelilla Nr 631

2019-01-19

Texten hämtad från VasaNytt 2019 nr 1

JANUARIMÖTE OCH 65-ÅRSFEST

Nu står vi på tröskeln till ett nytt år och tittar man ut genom fönstret så ser man hur marken färgats vit av snö och vi har ju fått ett vitt Skåne, vilket inte händer så ofta. Ett nytt Vasa-år har också stundat och allt är nytt och fräscht.

Januarimötet inleddes alltså i snö när Tomelilla-Logen kallade till högtidsmöte med 65-årsfest i Folkets Park i Tomelilla. Och vår MM, Br Gert, inledde därför mötet med en nygammal melodi, Gamle Svarten, när vi inträdde i logesalen. Vår O Br Jan-Anders kunde hälsa många medlemmar välkomna, både egna och från våra grannar i nordost, Kristianstad, och från väst, Malmö.

En högtidlig parentation över en av våra avlidna medlemmar, Pia Lindström, gjordes och där vår kaplan Sy Eva läste ”Det är vackrast när det skymmer”. Parentationen avslutades med en tyst minut.

Br O föreslog mötesdagarna för hösten 2019 och våren 2020, vilka fastställdes. Årsmötesförhandlingar genomfördes av vår DD Sy Eva Nevin:

revisorernas berättelse upplästes; styrelsens, logehistorikerns och kulturledarens verksamhetsberättelser godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

VO Br Leif och K Sy Carola skall deltaga i distriktsmötet 24-26 maj.

Br Bo Viberg tilldelades LFT. Vår DM Br Olle Wickström framförde hälsningar och gratulationer från vårt eget distrikt och från Norra distriktet i Sverige.

Hans-Ingvar Hansson undrade, om det fanns intresse för att starta en teatergrupp på nytt och i så fall skall det anmälas till honom.

KL Sy Gertrud berättade om jordbävningar och om förutsättningen för sådana och speciellt om San Andreas förkastningen i Kalifornien och om förkastningslinjen från Alaska i norr ner till Sydamerikas nedre del längs med västra kusten. KL berättade också om den stora jordbävningen i San Francisco 1906 och om risken för kommande större jordbävning i Kalifornien.

LH Br Bengt-Arne berättade om bildandet av logen Tomelilla 1954 med anledning av vårt 65-årsjubileum.

Efter mötet samlades vi alla till en fin måltid med rätter som förde tankarna till 1950-talet: plommonspäckad grishals med potatis, sås, ärter, gelé, morötter och gurka och med chokladpudding med grädde till efterrätt.

Och så var det tid för den andra ”efterrätten”: Några styrelsemedlemmar drömde sig tillbaka 65 år och visade en scen med möbler, tjock-tv och grammofon iklädda dåtidens kläder. Man framförde lite jitterbugg i frihet,(bra) bejublad imitation av Elvis och Zarah Leander, ett framträdande som stjärnan själv inte hade kunnat göra bättre.

Kvällen blev sen, som alltid efter en lyckad fest, och vi anträdde hemfärden, somliga med bil och somliga med en promenad genom samhället till väntande tåg, som förde oss västerut eller österut. En värdig 65-årsfest var tillända.

KL Gertrud Hägg

Bilder tagna av Bo Västerstjärna

Bengt-Arne höll öppet i baren

Bordsplacering med idolkort från 50-talet

Bordsplacering med idolkort från 50-talet

Ordförande Jan-Anders hälsade alla välkomna till festen

Ordförande Jan-Anders Ingvarsson

Detta var det goda vegetariska alternativet

Kö till maten som var 50-talsinspirerad dagen till ära

Chokladpudding

Teaterteamet tog över och spelade upp en scen från 50-talet som blev mycket uppskattad.

Kvällens vinstbord 

Agneta Västerstjärna på hemväg med Pågatåget mot Malmö