Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Logen Tomelilla Nr 631

2014 Vasa-Arkivet

Filmen om Vasa-Arkivet i Bishop Hill distribuerades till alla lokalloger 2014