Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Logen Tomelilla nr 631

Kalendarium

Vasa Ordens Kalendarium

Här visas översiktligt vad som är på gång inom Södra Distriktets alla lokalloger.

Samling 30 minuter före utsatt tid, där ej annat anges. Se bifogad inbjudan för mer information.

Det är samma kalender som finns på vasaorden.se/kalendarium. Kalendern går att infoga i er egen digitala kalender.
Distriktssekreteraren i DL20 uppdaterar kalendern fortlöpande och bifogar inkomna kallelser. Se även arkiv med kallelser.

Arkiv med kallelser

Logen Tomelilla

Möteslokal Kverrestads Bygdegård, Norra Kverrestad 1316, 273 96 Tomelilla. Se karta på kontaktsidan.
Samling 30 minuter före utsatt tid, där ej annat anges.
Ett logemöte varar normalt upp till en timme och därefter "Efterkapitel" med mat och någon form av underhållning.